Jaguar Land Rover kutsub oma partnereid üles 2030. aastaks jätkusuutlikkuse eesmärkidele vastama

• Jaguar Land Rover vähendab aastaks 2030 kogu oma väärtusahelas heitekoguste hulka.

• Tegemist on osaga ettevõtte eesmärgist saavutada süsinikuneutraalsus 2039. aastaks terves oma tarneahelas ning toodete ja äritegevuste lõikes.

• Ettevõte kutsub oma partnerite võrgustikku eesmärkidega ühinema.

• Kogu väärtusahela ulatuses seatud eesmärkide saavutamine on kasulik nii laiemale avalikkusele, Jaguar Land Roveri klientidele kui ka tervele planeedile.


Jaguar Land Rover kutsub oma tarneahelasse kuuluvaid partnereid üles vastama Science Based Targets (SBTi) poolt heakskiidetud jätkusuutlikkuse eesmärkidele, et aastaks 2030 vähendada üheskoos õhku paisatavate kasvuhoonegaaside hulka ning saavutada süsinikuneutraalsus 2039. aastaks kogu Jaguar Land Roveri väärtusahelas.


SBTi näol on tegu CDP, ÜRO Global Compacti, Maailma Loodusvarade Instituudi ja Maailma Looduse Fondi poolt ellu kutsutud partnerlusega, mille eesmärk on aidata ettevõtetel seada teaduspõhiseid eesmärke heitekoguste vähendamiseks. Programmiga liitunud Jaguar Land Rover saab oma eesmärke täita üksnes tihedas koostöös tarnijatega, mistõttu kutsubki ettevõte oma partnereid 2030. aastaks seatud eesmärkidega liituma, tegemata seejuures järeleandmisi kvaliteedis.


"Jaguar Land Roveri tööstusstrateegia liikuma panevaks jõuks on soov vastata SBTi eesmärkidele ja ambitsioon jõuda aastaks 2039 olukorrani, kus meie tarneahelas ei paisata atmosfääri süsinikdioksiidi. Need eesmärgid suudame saavutada vaid üheskoos pingutades, mistõttu kutsume oma partnereid meiega sellel keerulisel, kuid põneval teekonnal ühinema, tugevdades seniseid koostöösuhteid ning võimaldades kõigil osapooltel saavutada olulisi ja selgelt mõõdetavaid tulemusi,” ütles Jaguar Land Roveri tööstustegevuse juht Barbara Bergmeier.

Osa Reimagine strateegiast


Kaasaegsete jätkusuutlike luksussõidukite tootmiseks viib Jaguar Land Rover terves oma väärtusahelas Reimagine strateegia toel läbi põhjaliku muutuse. Muutus hõlmab kogu tarneahela dekarboniseerimist, ringmajanduse põhimõtete juurutamist ning kümnendi lõpuks täiselektrilise mudelivalikuni jõudmist. See tähendab, et selle kümnendi lõpuks on kõik Jaguari ja Land Roveri mudelid saadaval täiselektriliste mudeliversioonidena. Tegemist on olulise verstapostiga tootja teekonnal 2039. aastaks süsinikuvabaks saamisel.


Nende eesmärkide saavutamiseks palub Jaguar Land Rover nüüd ka oma lähimatel partneritel luua dekarboniseerimise teekaart, tagada oma tegevuste läbipaistvus ning näidata, mil viisil eesmärkide saavutamise suunas edusamme tehakse. Partnerid peaksid samuti pidama avalikku aruandlust ning omakorda tegema koostööd oma tarneahelas, et heitekoguseid ka sellel suunal vähendada. Enam kui 5000 rahvusvahelisest ettevõttest koosnevat tarnijate võrgustikku on juba uuest nõudest teavitatud.


"Meie visioon on pakkuda teedrajavaid ja esmaklassilisi valgustus- ja elektroonikasüsteeme kõigile tooteklassidele, mida autotööstuses võib kohata. Üheskoos Jaguar Land Roveriga astub ZKW nüüd sammu jätkusuutlikuma tuleviku poole. Oleme pühendunud keskkonnakaitsele ja keskkonnamõju vähendamisele, mistõttu mõistame oma vastutust ning suuname oma äritegevust SBTi eesmärkide täitmise suunas ja muudame oma tootmisüksused 2025. aasta lõpuks CO2-neutraalseks,” ütles Jaguar Land Roverile esmaklassilisi valgustussüsteeme tarniva ZKW Groupi tegevjuht Wilhelm Steger.


Eesmärgid, mille Jaguar Land Rover oma partneritele on püstitanud, kinnitavad taas ettevõtte pühendumust parandada tarneahela jätkusuutlikkust. Jaguar Land Rover on seadnud eesmärgiks vähendada kõigi oma äritegevuste heitekoguseid 2030. aastaks 46% võrra. Lisaks sellele vähendab ettevõte oma sõidukite keskmist heitekogust kogu väärtusahela ulatuses 54 protsendi võrra, sealhulgas 60 protsendi võrra sõidukite kasutusfaasis.

SBTi poolt heaks kiidetud eesmärkide püüdmine on kooskõlas Pariisi kokkuleppes seatud kõige ambitsioonikamate eesmärkidega.

Hinnatud kogu maailmas


Jaguar Land Rover on Briti ettevõte, millel on Ühendkuningriigis kaks peamist arendus- ja inseneriüksust, kolm sõidukite tootmisüksust, mootorite tootmiskeskus ja akude koostekeskus. Tootjal on tehased ka Hiinas, Brasiilias, Indias, Austrias ja Slovakkias. Ettevõtte seitsmest tehnoloogiakeskusest kolm asuvad Ühendkuningriigis – Manchesteris, Warwickis (NAIC) ja Londonis – ning teised keskused paiknevad Shannonis (Iirimaa), Portlandis (USA), Budapestis (Ungari) ja Shanghais (Hiina).


Jaguar Land Roveri praegune mudelivalik hõlmab täiselektrilisi, pistikhübriid- ja kerghübriidsõidukeid, aga ka kõige uuemate diisel- ja bensiinimootoritega sõidukeid. Oma klassi juhtivad Jaguarid ja Land Roverid on hinnas kogu maailmas ning 2021/22 majandusaastal müüs ettevõte 123 riigis 371 381 sõidukit.


Land Rover on oma kolme mudeliperega – Range Rover, Discovery ja Defender – luksusmaasturite ülemaailmne turuliider. Jaguar on esimene kaubamärk, mille valikus on esmaklassilise ning võimsa Jaguar I-Pace'i näol täiselektriline premium-linnamaastur.