Selles privaatsuseeskirjas annavad INCHCAPE JLR BALTICS SIA ja Inchcape JLR Finland Oy (edaspidi „meie“ või „Inchcape“) teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me kogume, kuidas neid töötleme ja kellega jagame, ning kuidas andmesubjekt (edaspidi ka „Teie“) saab oma andmete töötlemist kontrollida või muud olulist teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

Peame Teie privaatsust oluliseks, mistõttu on Teie isikuandmete turvalisus meile väga tähtis. Kasutame mõistlikke organisatsioonilisi ja tehnilisi vahendeid, et tagada Teie isikuandmete turvalisus ning protsesside vastavus isikuandmete kaitset reguleerivate seaduste ja määruste nõuetele. Inchcape ei tee Teie isikuandmete töötlemisel automaatseid otsuseid.

See privaatsuseeskiri kehtib

 1. meie klientidele, st Inchcape’i toodete ja teenuste saajatele (sh potentsiaalsed, endised ja olemasolevad kliendid), kes on füüsilised isikud;

 2. juriidilisest isikust klientide esindajatele;

 3. Inchcape’i potentsiaalsetele töötajatele;

 4. meie partnerite ja teenusepakkujate esindajatele;

 5. Inchcape’i hallatavate veebisaitide külastajatele.


Meie veebisaidid võivad sisaldada linke teistele veebisaitidele ja teenustele, mida haldavad organisatsioonid, kelle tegevust me ei kontrolli. Pange tähele, et see privaatsuseeskiri ei kehti teiste veebisaitide kohta, mistõttu palume Teil teiste veebisaitide ja teenusepakkujate privaatsuseeskirjadega eraldi tutvuda. Me ei võta vastutust teiste veebisaitide või teenusepakkujate privaatsuseeskirjade ja nende tavade eest seoses isikuandmete töötlemisega (isegi kui avate nende veebisaidid meie veebisaidil olevate linkide kaudu). Need lingid on kuvatud ainult teavitamise eesmärgil ja Teie mugavuse huvides.

Kõiki siin määratlemata mõisteid tuleb mõista nii, nagu on määratletud ELi isikuandmete kaitse üldmääruses (edaspidi „GDPR“).

1. Andmete töötlejad


Selles privaatsuseeskirjas nimetatud isikuandmeid töötlevad vastutavad töötlejad
INCHCAPE JLR BALTICS SIA, registreerimisnumber: 40203291379, juriidiline aadress: Skanstes iela 4A, Riia, LV-1013; ja
Inchcape JLR Finland Oy, KMKR nr: FI 31804298, juriidiline aadress: Ansatie 6 a B, FI-0174 0, Vantaa, Soome.

2. Kust me Teie andmed saame?


Teie isikuandmed saame otse Teilt, kui võtate meiega ühendust ja annate enda kohta teavet näiteks siis, kui küsite auto või teenuste kohta lisateavet või osalete meie korraldatavatel üritustel või võistlustel.

Võime saada andmeid ka teistest allikatest, sealhulgas Teie jaemüüjalt või teeninduspunktist, autotootjalt, finantsteenuste pakkujatelt, meie turunduspartneritelt või avalikest registritest. Samuti võime koguda andmeid sellel veebisaidil kasutatavatest ja Teile suunatud turunduskampaaniatesse (näiteks e-posti teel) paigutatud küpsistest. Lisateavet küpsiste kasutamise kohta leiate küpsisepoliitikast [link].

3. Milliseid Teie isikuandmeid me kogume ja millistel eesmärkidel neid töötleme?


Inchcape töötleb Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel.

3.1. Sõidukite müük ja teenuste osutamine


Kui ostate või kavatsete osta sõiduki meie jaemüüjatelt, kasutate teeninduspunktide teenuseid või esitate garantiinõude meie jaemüüjatele, töötleme taotletud tellimuse täitmiseks järgmisi isikuandmeid.

Andmekategooriad Kontaktandmed: eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, elukutse, eelistatud kontaktivõtmise viis, telefoninumber, meiliaadress, elukoht, äritegevus ja teave selle kohta, kas võtate meiega ühendust eraisikuna või ettevõtte nimel.

Teie huvid, sh eelistatud sõidukid, mudelid, varustus ja funktsioonid, järgmine kavandatav sõidukiost, planeeritud eelarve, eelistatud või valitud makse- ja finantseerimisviis.

Töötleme ka jaemüüja esitatud teavet sõlmitud tehingute ja remonttööde kohta: Teie Jaguari ja Land Roveri müügisalongide külastuste ajalugu, Teie eelistatud või valitud jaemüüja, teave Teie teenuse eest vastutava isiku kohta, teave Teie proovisõitude kohta, ostetud auto VIN-kood ja registreerimisnumber, mudel ja konfiguratsioon, tellimuse kuupäev, tarneaeg, registreerimisaeg, hind, garantiiinfo, jääkväärtus, vabatahtlikud andmed kindlustuse kohta, auto omanik, teave ostetud varuosade või teiste toodete ja teenuste kohta, hooldus- ja garantiiajalugu ning Teie lepingu number.
Andmetöötluse õiguslikud alused Teie ja ühe meie jaemüüjaga tehtud tellimusega seotud lepingute sõlmimine, täitmine, muutmine ja haldamine, sealhulgas ühele meie jaemüüjale esitatud garantiinõue (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b).

Õigustatud huvi tagada meie või kolmanda osapoole pakutavate sõidukite ning teenuste pakkumine, tugi ja täiustamine (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f).
Juriidilised kohustused ja õigusaktide nõuded (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c) järgmistes valdkondades (kohaldatavas ulatuses):

- raamatupidamine, maksud, muud avalikud kohustused;
- rahapesu tõkestamise nõuded;
- tarbija õiguste kaitse;
- toote ohutus.
Andmetöötluse kestus Lepingu kehtivusajal ja maksimaalselt 5 aasta jooksul pärast selle lõppemist. Kui kehtib pikendatud garantiiaeg, säilitatakse asjakohaseid andmeid 10 aastat pärast sõiduki ostmist.

Privaatsuseeskirja 6. peatükis on loetletud juhtumid ja tingimused, kuidas saab Teie isikuandmeid pikema aja jooksul säilitada ja muul viisil töödelda.

3.2. Klientide rahulolu tagamine ning meie toodete ja teenuste täiustamineVõime Teiega ühendust võtta, et uurida Teie rahulolu meie toodete ja teenustega, sealhulgas meie jaemüüjate ja teeninduspunktide pakutavate teenustega. Teie tagasiside aitab meil tooteid ja teenuseid täiustada.

Andmekategooriad Kontaktandmed: eesnimi, perekonnanimi, eelistatud kontaktivõtmise viis, telefoninumber, meiliaadress.

Teave ostetud sõidukite ja kliendiuuringute käigus pakutavate teenuste kohta: Teie külastuste ajalugu, Teie eelistatud või valitud jaemüüja, teave Teie teenuse eest vastutava isiku kohta, Teie rahulolu teenusega, teave Teie proovisõitude kohta, ostetud auto VIN-kood ja registreerimisnumber, mudel ja konfiguratsioon, tellimuse kuupäev, tarneaeg, registreerimisaeg, hind, garantiiinfo, jääkväärtus, vabatahtlikud andmed kindlustuse kohta, auto omanik, teave ostetud varuosade või teiste toodete ja teenuste kohta, hooldus- ja garantiiajalugu ning lepingu number.
Andmetöötluse õiguslikud alused Meie ja kolmandate osapoolte õigustatud huvi (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f) on:

- kontrollida, kas meie kliendid on rahul meie toodete ja teenustega ning meie jaemüüjate pakutavate teenustega;
- parandada meie tooteid ja teenuseid, samuti meie jaemüüjate või teeninduspunktide pakutavaid teenuseid.
Andmetöötluse kestus Kliendiküsitluste käigus esitatud teavet säilitatakse lepingu kehtivusajal ja mitte kauem kui 5 aastat pärast lepingu lõppemist, välja arvatud juhul, kui kehtivad allpool nimetatud pikemad perioodid.

3.3. Klienditeenindus – kaebuste läbivaatamine


Kui esitate meile või meie jaemüüjatele kaebuse, töötleme Teie esitatud teavet, sealhulgas isikuandmeid, et saaksime Teie taotluse läbi vaadata ja/või Teie päringule vastata.

Andmekategooriad Kontaktandmed: eesnimi, perekonnanimi, eelistatud kontaktivõtmise viis, telefoninumber, meiliaadress.

Teave ostetud sõidukite ja saadud teenuste kohta, mis on Teie kaebuse kontekstis asjakohane, näiteks: Teie külastuste ajalugu, Teie eelistatud või valitud jaemüüja, teave Teie teenuse eest vastutava isiku kohta, Teie rahulolu teenusega, teave Teie proovisõitude kohta, ostetud auto VIN-kood ja registreerimisnumber, mudel ja konfiguratsioon, tellimuse kuupäev, tarneaeg, registreerimisaeg, hind, garantiiinfo, jääkväärtus, vabatahtlikud andmed kindlustuse kohta, auto omanik, teave ostetud varuosade või teiste toodete ja teenuste kohta, hooldus- ja garantiiajalugu ning lepingu number ja Teie kaebuse sisu.
Andmetöötluse õiguslikud alused Lepingu sõlmimine, täitmine, muutmine ja haldamine (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b).

Meie ja kolmandate osapoolte õigustatud huvi (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f).
Andmetöötluse kestus Kaebusi, pretensioone või kirjalikke taotlusi, mis on seotud lepingu täitmisega ja/või mis võivad olla seotud vaidlustega, säilitatakse lepingu kehtivusajal ja mitte kauem kui 5 aastat pärast selle lõppemist. Kui kehtib pikendatud garantiiaeg, säilitatakse asjakohaseid andmeid 10 aastat pärast sõiduki ostmist.

Privaatsuseeskirja 6. peatükis on loetletud juhtumid ja tingimused, kuidas saab Teie isikuandmeid pikema aja jooksul säilitada või muul viisil töödelda.

3.4. Otseturundus


Töötleme Teie isikuandmeid selleks, et saaksime e-posti teel edastada üldisi ja isikustatud pakkumisi ning muud teavet. Selleks, et valida Teile saadetavaid teateid ja pakkumisi, tunda paremini Teid ja Teie vajadusi, parandada meie teenuste kasutamise kogemust, automatiseerida turundustööriistade kasutamist klientide kõige tõhusamaks kaasamiseks, laiendada ja täiustada tootevalikut ning pakutavaid teenuseid, teha Teile asjakohaseid, huvitavaid ja kasulikke pakkumisi ning anda muud teavet meie toodete ja teenuste kohta, analüüsime andmeid, mis on seotud klientide meie kasutusharjumustega ja/või muude märkidega ning kasutame neid andmeid klientide grupeerimiseks.

Andmekategooriad Kontaktandmed: eesnimi, perekonnanimi, meiliaadress.

Teie huvid, sh eelistatud sõidukid, mudelid, varustus ja funktsioonid, järgmine kavandatav sõidukiost, planeeritud eelarve, eelistatud või valitud makse- ja finantseerimisviis.
Andmetöötluse õiguslikud alused Teie nõusolek (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a) üldiste pakkumiste ja teabe saamiseks.

Meie õigustatud huvi (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f) üldiste pakkumiste ja teabe saamiseks.
Andmetöötluse kestus Nõusolek kehtib seni, kuni Te selle tagasi võtate.

Privaatsuseeskirja 6. peatükis on loetletud juhtumid ja tingimused, kuidas saab Teie isikuandmeid pikema aja jooksul säilitada või muul viisil töödelda.

3.5. Sotsiaalmeediaturundus


Oma toodete ja teenuste turundamiseks kasutame ka Facebooki äritööriistu, mis registreerivad Teie tegevuse meie veebisaidil. See aitab optimeerida reklaamide kuvamist, luua Facebooki reklaamidele nn kohandatud vaatajaskondi (näiteks põhinedes Teie klikkidel meie veebisaidil, mida kogutakse Facebooki piksli või sotsiaalse pistikprogrammi abil). Andmete kogumiseks ja meie veebisaitidelt Facebooki edastamiseks on Facebook Ireland Limited (asukohaga 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa) koos meiega Teie isikuandmete ühine vastutav töötleja. Üksikasjalikku teavet ühiskontrolli kohta leiate siit: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum ja teavet Facebooki andmetöötluse ja oma Facebooki puudutavate õiguste kasutamise kohta GDPRi alusel leiate sellelt veebiaadressilt: https://www.facebook.com/about/privacy. Äritööriistade kasutamine toimub vastavalt Facebooki kehtestatud reeglitele.

Andmekategooriad Eesnimi, perekonnanimi, riik, foto, teave konto suhtluse kohta (meeldimised, jälgimised, kommentaarid, jagamised jms näiteks Facebookis), saadetud teated, teave teadete kohta (sõnumi vastuvõtmise aeg, sõnumi sisu ja manused, kirjavahetuse ajalugu jms), kommentaarid ja reaktsioonid avaldatud sissekannetele, jagamised, teave meie korraldatud üritustel ja/või mängudes osalemise kohta.
Andmetöötluse õiguslikud alused Teie nõusolek (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a).

Meie õigustatud huvi hallata oma sotsiaalmeedia profiile (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f).
Andmetöötluse kestus Nõusolek kehtivusajal.

Sel eesmärgil kasutatavaid isikuandmeid säilitatakse seni, kuni olete konkreetses sotsiaalvõrgustikukanalis registreerunud.

Privaatsuseeskirja 6. peatükis on loetletud juhtumid ja tingimused, kuidas saab Teie isikuandmeid pikema aja jooksul säilitada või muul viisil töödelda.

3.6. Veebisaidi haldamine, tugi ja täiendamine


Kui külastate ja sirvite meie veebisaiti, töötleme statistiliste andmete kogumise ning teenuste kvaliteedi ja külastajakogemuse parandamise eesmärgil järgmisi andmeid.

Andmekategooriad Seadme IP-aadress, aeg, külastatud leheküljed ja kulutatud aeg, brauseri tüüp, operatsioonisüsteemi tehnilised üksikasjad, küpsised ja veebisaidi aadressid, millelt kasutaja on meie veebisaidile liikunud ning muud tehnilised üksikasjad.
Andmetöötluse õiguslikud alused Teie nõusolek (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a).

Meie õigustatud huvi analüüsida andmeid veebisaidi haldamiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f).
Andmetöötluse kestus Palun tutvuge küpsiste privaatsuseeskirjaga.

3.7. Seadusjärgsete kohustuste täitmine


Maksuseadusest ning raamatupidamise, rahapesu tõkestamise, tooteohutuse ja teistest seadustest tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise tagamiseks töötleme järgmisi Teie isikuandmeid.

Andmekategooriad Eesnimi, perekonnanimi ja muud isikuandmed, mida on vaja seaduste kohaselt töödelda.
Andmetöötluse õiguslikud alused Juriidilised kohustused ja õigusaktide nõuded (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c):

raamatupidamine, maksud, muud avalikud kohustused;
rahapesu tõkestamise nõuded;
tarbija õiguste kaitse;
toote ohutus;
infoturve;
muud meie jaoks olulised valdkonnad.

Meie õigustatud huvi säilitada raamatupidamise andmeid ja kirjeid (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f).
Andmetöötluse kestus Töötlemise kestus määratakse kooskõlas asjakohaste kehtivate seadustega.

3.8. Teabe edastamine pädevatele riigiasutustele ja operatiivtegevuse subjektidele välistes seadustes ja määrustes sätestatud juhtudel ja ulatuses

Andmekategooriad Ees- ja perekonnanimi ning muu teave, mida vastav asutus nõuab või, mille oleme esitanud meie õigustatud huvide rikkumise fakti, tekkinud kahju ja selle suuruse põhjendamiseks ja tõendamiseks.
Andmetöötluse õiguslikud alused Juriidilise kohustuse täitmine.

Inchcape’i ja kolmandate isikute õigustatud huvide teostamine (näiteks Inchcape’i vastu suunatud kuritegudest teatamine).
Andmetöötluse kestus Töötlemise kestus määratakse kooskõlas asjakohaste kehtivate seadustega.

3.9. Värbamine


Värbamistoimingutel töötleme järgmisi isikuandmeid.

Andmekategooriad Kontaktandmed: nimi, telefoninumber, meiliaadress.

CV-s ja motivatsioonikirjas toodud andmed: haridustase, eelnev töökogemus, oskused ja muu asjakohane info.

Intervjuu käigus antud teave.
Andmetöötluse õiguslikud alused Meie õigustatud huvi korraldada värbamist, et tagada vabale ametikohale sobiva kandidaadi palkamine (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f).
Andmetöötluse kestus Kuni 6 kuud pärast värbamisprotsessi lõppu.

Privaatsuseeskirja 6. peatükis on loetletud juhtumid ja tingimused, kuidas saab Teie isikuandmeid pikema aja jooksul säilitada või muul viisil töödelda.

4. Saajate isikuandmete kategooriad


Saajate isikuandmete kategooriad on järgmised.
 • Inchcape Groupi ettevõtted, Jaguar Land Rover Groupi ettevõtted, Jaguar Land Roveri edasimüügivõrgu ettevõtted (sealhulgas Ühendkuningriigis Coventrys asuv Jaguar Land Rover Limited, mis on Jaguari ja Land Roveri autode tootja; Saksamaal asuv Jaguar Land Rover Deutschland GmbH ja Inchcape PLC, mis asub Ühendkuningriigis Londonis);
 • meie toodete ja teenuste pakkumise partnerid (näiteks kindlustus-, liisingu-, remondifirmad, krediidipakkujad, finantsasutused);
 • erinevad teenusepakkujad (andmetöötlejad), näiteks IT, serveri, e-posti, arhiveerimise, turunduse, klienditoe, CRM-toe, turva-, raamatupidamis- ja inkassoteenuste pakkujad, kommunaalteenuste ja muude teenuste pakkujad;
 • teenusepakkujad, kes haldavad sotsiaalmeediaplatvorme, kus on meie profiilid: Facebook, Instagram ja Twitter;
 • riigiasutused (näiteks maksu- ja tolliamet);
 • meie õigus- ja maksunõustajad, audiitorid, finants- või ärinõustajad;
 • õiguskaitse- ja järelevalveasutused, kohtud ja muud vaidluste lahendamisega tegelevad institutsioonid;
 • meie ettevõtte või selle osa potentsiaalsed, olemasolevad või volitatud õiguslikud nõustajad või isikud.
Pange tähele, et kui Teile toodete ja teenuste pakkumisse on kaasatud kolmandad osapooled, näiteks finantsteenuste pakkujad, jaemüüjad või teeninduspunktid, võivad need osapooled tegutseda sõltumatute andmetöötlejatena ja töödelda isikuandmeid vastavalt oma privaatsuseeskirjale. Teiste üksuste veebisaidid, mille lingid on meie veebisaidil, kuuluvad samuti teistele vastutavatele andmetöötlejatele. Palun lugege selliste kolmandate isikute avaldatud privaatsus- ja andmetöötluseeskirju.

Teie sõiduki on tootnud Jaguar Land Rover Limited, mis asub Ühendkuningriigis ja kuulub kolmandate riikide hulka (see asub väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda). Selleks, et tagada Teile müüdud sõidukile, selle hooldusele ja remondile kehtivate garantiitingimuste täitmine, saadetakse Teie isikuandmed vajalikus mahus (näiteks Teie kontaktandmed ja sõiduki andmed) sõiduki tootjale või tema volitatud esindajale töötlemiseks kolmandas riigis. Edastame need kooskõlas GDPRi sätetega nii, et GDPRiga tagatud isikuandmete kaitse tase ei muutuks.

5. Andmesubjekti õigused


GDPR annab õigusi, mida saate kasutada, kui meiega ühendust võtate.
 • Teil on õigus saada kinnitus selle kohta, kas Teie andmeid töödeldakse või mitte; ja kui neid töödeldakse, on Teil õigus saada neile ligipääs ja neist andmetest koopia saada;
 • Teil on võimalik paluda mittetäielike andmete parandamist või andmete töötlemise eesmärke arvestades täiendamist;
 • saate taotleda oma andmete kustutamist;
 • võite paluda meil piirata Teie isikuandmete töötlemist;
 • Teil on õigus andmete teisaldatavusele;
 • saate oma nõusoleku tagasi võtta;
 • kui töötlemine põhineb õigustatud huvil, saate töötlemisele esitada vastuväiteid.

Pange tähele, et õiguste ulatus on piiratud ja me ei pruugi olla kohustatud kõiki taotlusi täitma.

Nõusoleku tagasivõtmise korral on meil õigus Teie nõusolekut ja selle tõendit säilitada aja jooksul, mis on vajalik meie õiguste kaitsmiseks seoses meile esitatud nõuete või kaebustega.

Kui arvate, et Teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, ilma põhjendatud aluseta või nende töötlemine rikub muul viisil GDPRi või muude seaduste ja määruste nõudeid või kui Teil on muid muresid või küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, siis võtke meiega ühendust taotluse, avalduse või kaebuse esitamise kaudu. Vastame kõikidele Teie küsimustele ja kõrvaldame vead, kui neid on.

Kui arvate, et Teie isikuandmete töötlemine rikub GDPRi nõudeid, võite esitada kaebuse Läti riiklikule andmeinspektsioonile (e-post: [email protected]; aadress: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050) või Teie alalise elukoha, töökoha või väidetava rikkumise toimumiskoha liikmesriigi järelevalveasutusele:

Eestis Andmekaitse Inspektsioonile (e-post: [email protected]; aadress: Tatari str. 39, 10134 Tallinn, Eesti)

Leedus Leedu Riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile (e-post: [email protected]; aadress: L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius)

Soomes Andmekaitse Inspektsioonile (e-post: [email protected] ; aadress: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki).

6. Kui kaua kulub meil aega teie isikuandmete töötlemiseks?


Säilitame teie isikuandmeid viisil, mis on kooskõlas kehtivate andmekaitsealaste õigusaktidega, mida kohaldatakse andmetöötluse vastavatele alustele: õigustatud huvi, turundusluba või lepinguline suhe.

Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik teie isikuandmete töötlemise eesmärkidel või õigusnormide järgimiseks.

Teabe saamiseks selle kohta, kui kaua me teatud isikuandmeid säilitame, enne kui need meie süsteemidest ja andmebaasidest eemaldatakse, võtke meiega ühendust andmekaitse kontaktipunktis, mis on mainitud selle poliitika esimeses jaos.

7. Isikuandmete esitamise vajadusMeie kogutud isikuandmed on vajalikud, et saavutada selles teates sätestatud andmetöötluse eesmärgid ning need ei ole ülemäärased. Isikuandmete esitamata jätmisel ei ole meil võimalik andmesubjektile vastavat teenust osutada, lepinguid sõlmida ja täita, samuti ei ole võimalik saavutada muid isikuandmete töötlemise eesmärke.

8. Kuidas meiega ühendust võtta


Te saate meiega ühendust võtta


 • kirja teel, saates oma kirja INCHCAPE JLR BALTICS SIA juriidilisele aadressile: Skanstes iela 4A, Riia, LV-1013;

 • e-posti teel: [email protected] ;

 • telefoni teel: +48 881 976 877;

 • kirja teel, saates oma kirja Inchcape JLR Finland OY juriidilisele aadressile: Ansatie 6 a B, FI-0174 0, Vantaa, Soome;

 • e-posti teel: [email protected];

 • telefoni teel: +486 9809 3839.

9. Milliseid isikuandmeid Jaguar Land Roveriga jagatakse ja kuidas Jaguar Land Rover neid kasutab?


INCHCAPE JLR BALTICS SIA ja Inchcape JLR Finland Oy on osa sõltumatute ettevõtete võrgustikust (mida selle eeskirja tähenduses nimetame Jaguar Land Roveri jaemüügivõrgustikuks). Iga ettevõte pakub teenuseid, mis pakuvad Jaguar Land Roveri kliendile tuge. Nad võivad osutada teenuseid, mis toetavad nende aluseks olevate lepinguliste suhete nõuetekohast käsitlemist ning selle osaline võib olla Jaguar Land Roveri sõiduki omanik (eelkõige seoses sõiduki, varuosade või lisavarustuse ostulepingu, liisingu-/finantseerimislepingu, remonditöökoja/garantii tellimusega). Samuti võivad nad pakkuda teenuseid, mis toetavad Jaguar Land Roveri klienti või potentsiaalset klienti enne lepingu(te) sõlmimist (näiteks proovisõit või brošüür).

Aeg-ajalt võivad INCHCAPE JLR BALTICS SIA ja Inchcape JLR Finland Oy koguda Teilt isikuandmeid kas otse või Jaguar Land Roveri, selle grupi ettevõtete või Jaguar Land Roveri jaemüügivõrgustiku ja eelistatud partnerite kaudu. Seda teavet, mida võidakse koguda, antakse Teile alati selgelt vormides või dokumentides, mis on andmete kogumise ajal Teile kättesaadavad.

Isikuandmeid jagatakse Jaguar Land Roveriga (ja neid võidakse jagada selle grupi ettevõtete ja muude tuvastatud kolmandate osapooltega, sealhulgas Jaguar Land Roveri jaemüügivõrgustikuga) siin selgitatud eesmärkidel ja vastavalt allpool viidatud privaatsuspoliitikale.

Need isikuandmed võivad sisaldada selliseid üksikasju nagu Teie nimi, meiliaadress, riik, isikukood, sünniaeg ja -koht, kontaktandmed ning Teie eelistused ja kliendiprofiil (näiteks perekonnaseis, autopargi suurus, võimalikud eelistused sõiduki ostmiseks ja teeninduseks), samuti andmed ostetud sõidukite või Jaguar Land Roveri või selle jaemüügivõrguga tehtud tehingute kohta ning pangaandmed, kui see on asjakohane. Jaguar Land Rover võib ka kombineerida ja koondada teavet, mis on saadud Teilt või meie jaemüüjatelt ja äripartneritelt Teie erinevatest suhtlustest nende kaubamärkide ja teenustega.

Kui küsite Inchcape Motors Latvialt Jaguari või Land Roveri sõiduki kohta teavet ja nõustute seda saama või autot ostma, jagatakse Teie esitatud teavet Inchcape’iga (Jaguar Land Roveri volitatud importija) ja Jaguar Land Roveriga ning töödeldakse Teie päringu või sõidukiostu haldamise eesmärgil. Eelkõige töödeldakse teavet allpool loetletud eesmärkidel.

 1. Teavet töödeldakse Teie tellimuste haldamiseks, vajaduse korral teenuste osutamiseks (sealhulgas näiteks teatud sõidukite tarkvaravärskenduste jaoks) ja Teie teabe, toodete või teenuste taotluste tugiteenuseks.

 2. Kui kasutate teenust (näiteks teete proovisõitu) või ostate Jaguar Land Roveri sõiduki, sisaldab teenus Jaguar Land Roveri rahuloluküsitlusi. Need aitavad meil Teie kogemust mõista ning Jaguar Land Rover saab Teie jäetud kommentaare kasutada jälgimiseks ja hindamiseks, et parandada toodete ja teenuste kvaliteeti. Jaguar Land Roveri õigustatud huvi on töödelda isikuandmeid oma toodete ja teenuste pakkumiseks. Jaguar Land Roveril on ka õigustatud huvi küsitluste saatmisel, et arendada suhteid olemasolevate klientidega ning hinnata teenuse toimivust ja standardeid. Lisateabe saamiseks Jaguar Land Roveri isikuandmete töötlemise protsesside kohta vaadake Jaguar Land Roveri privaatsuseeskirja allolevatel linkidel. Hinnatud õigustatud huvide tasakaalu osana antakse Teile e-posti teel saadetavates küsitlustes alati võimalus küsitlusest loobuda.

 3. Kui ostate meilt Jaguari või Land Roveri sõiduki ja sõlmite finantslepingu, võib finantseerija meile ning ka Inchcape’ile (Jaguar Land Roveri volitatud importija) ja Jaguar Land Roverile edastada perioodiliselt teavet Teie lepingu kohta. Edastatav teave võib olla tähtaja, tasude ja maksete kohta, lepingu number, kontaktandmed, lepingu algus- ja lõppkuupäev ning sõiduki üksikasjad. Inchcape (Jaguar Land Roveri volitatud importija) ja Jaguar Land Rover töötlevad saadud isikuandmeid ja kasutavad neid allpool ja oma privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel (lingid allpool). Teie esialgse finantsperioodi lõpus ja kui see on lubatud, võivad Inchcape (Jaguar Land Roveri volitatud importija) ja/või Jaguar Land Rover kasutada Teie kontaktandmeid, et edastada Teile uudiseid sarnaste toodete ja teenuste kohta, mis võivad Teile huvi pakkuda.

 4. Kui soovite, saate tellida otseturundusteated Inchcape’ilt (Jaguar Land Roveri volitatud importija) ja Jaguar Land Roverilt, tehes selle valiku turundus- või registreerimisvormil. Jagame neid turunduslubasid Inchcape’iga (Jaguar Land Roveri volitatud importija) ja Jaguar Land Roveriga.

 5. Inchcape (Jaguar Land Roveri volitatud importija) ja Jaguar Land Rover kasutavad teavet eesmärkidel, mis hõlmavad analüütikat, uurimis- ja arendustegevust, turundust ja turu-uuringuid, klientide ja teenindusega rahulolu ning toodete ja teenuste täiustamise programme, et paremini mõista Teie teeninduskogemust ning täiustada Jaguar Land Roveri tooteid ja teenuseid nii, et Teie tehingud ja suhtlus Jaguar Land Roveriga ja selle jaemüügivõrguga muutuks Teile kohandatumaks ja nauditavamaks. Põhjalikuma teabe saamiseks selle kohta, millistel eesmärkidel Inchcape (Jaguar Land Roveri volitatud importija) ja Jaguar Land Rover isikuandmeid töötlevad, vaadake allolevaid privaatsuspoliitika linke.

Jaguar Land Rover võib aeg-ajalt ja kooskõlas oma privaatsuspoliitikaga avalikustada
teavet vastuvõtva ettevõtte või organisatsiooni kindlaks määratud kategooriatele privaatsuspoliitikas selgitatud eesmärkidel. Kui seda tehakse, nõuab Jaguar Land Rover, et kõik Teie teavet käitlevad kolmandad osapooled järgiksid kehtivaid privaatsus- ja andmekaitsereegleid.

Lisateavet selle kohta, kuidas Inchcape (Jaguar Land Roveri volitatud importija) ja Jaguar Land Rover ning selle grupi ettevõtted Teie isikuandmeid käsitlevad ja kaitsevad, leiate siit.

Privaatsuseeskiri Jaguar Land Rover
Veebileht: www.jaquar.ee www.landrover.ee
InControl:s incontrol.jaguar.com incontrol.landrover.com

Kas Teil on Jaguar Land Roverile küsimusi?


Teil on eraisikuna õigus küsida, milline teave Jaguar Land Roveril Teie kohta on ja teha vajadusel parandusi. Samuti on Teil õigus paluda meil teatud asjaoludel Teie teavet mitte kasutada, sealhulgas turunduseesmärkidel, kui otsustate oma nõusolekut mis tahes turundus- või registreerimisvormil mitte anda. Põhjalikuma teabe saamiseks oma andmekaitseõiguste kohta vaadake ülaltoodud Jaguar Land Roveri privaatsuseeskirja.

Kui Teil on küsimusi, mida selles jaotises ei käsitleta, või soovite teada, milline teave meil praegu Teie kohta on, võtke palun ühendust.

Jaemüüjate andmetöötlustoimingute kohta küsimuste korral võtke ühendust aadressil [email protected].
Kui Teil on küsimusi Jaguar Land Roveri andmetöötlustegevuse kohta, võtke ühendust järgmiselt.
Land Rover: [email protected]
Jaguar: [email protected]

Kui Teil on konkreetne andmekaitseprobleem või kaebus, võite selle saata Jaguar Land
Roveri andmekaitse- ja privaatsustiimile aadressil [email protected]

KÜPSISEPOLIITIKA
INCHCAPE JLR BALTICS SIA

MIS ON KÜPSIS?


Küpsis on väike tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse veebisaidi külastamisel Teie arvutisse või mobiilseadmesse. Igal Teie järgmisel külastusel saadetakse küpsised tagasi sellele veebisaidile või mõnele teisele veebisaidile, mis vastava küpsise ära tunneb. Küpsised toimivad veebisaidi mäluna ja võimaldavad lehel Teie arvutit järgmistel külastustel meeles pidada. Samuti võivad küpsised meeles pidada Teie seadeid või parandada kasutajakogemust. Lisateavet küpsiste kohta ning teavet nende haldamise või kustutamise kohta leiate aadressil www.aboutcookies.org.

KUIDAS JA MIKS VEEBISAIT KÜPSISEID KASUTAB?


Küpsised on vajalikud veebisaidi normaalseks toimimiseks. Küpsised aitavad meil saada ülevaadet Teie külastusest meie veebisaidil ning võimaldavad meil seda optimeerida ja vastavalt Teie vajadustele ja huvidele kohandada. Küpsised jätavad meelde, millal Te seda veebisaiti varem külastasite, millise keele veebisaidi jaoks valisite jms. Kasutame küpsiseid ka Teile suunatud reklaamide tegemiseks teistel veebisaitidel. Kokkuvõtvalt – kasutame küpsiseid oma teenuste osana, et pakkuda Teie vajadustele vastavat sisu.

Kõiki küpsiseid, mis ei ole kohustuslikud (tehniliselt vajalikud), saab kasutada ainult Teie eelneval nõusolekul. Saate anda oma nõusoleku, kui märgistate küpsiste juures olevad märkeruudud veebisaidi allosas asuval küpsiseribal.

Juhime tähelepanu sellele, et kohustuslikud küpsised on veebisaidi kasutamiseks vajalikud, mistõttu selleks ei ole vaja Teie nõusolekut.

Kolmandad isikud ei pääse veebisaidi kasutatavate küpsiste juurde, välja arvatud selles privaatsuseeskirjas sätestatud juhtudel.

KUI KAUA KÜPSISEID SÄILITATAKSE?


Küpsiste salvestamise kestus Teie seadmesse võib erineda. Küpsise aegumist hakatakse arvestama Teie veebisaidi külastuse viimasest kuupäevast. Kui küpsis on aegunud, kustutatakse see automaatselt. Üksikasjalik teave iga küpsise aegumise kohta on saadaval küpsiste hüpikribal (küpsise teavitus).

VÕITE KÜPSISTE AKTSEPTEERIMISEST KEELDUDA VÕI NEED KUSTUTADA.


Saate alati küpsiste vastuvõtmisest keelduda, kui muudate oma arvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni brauseri seadeid. Seadete asukoht sõltub kasutatavast brauserist. Kui seadeid muudate, ei pruugi Te saada kasutada meie veebisaidi teatud funktsioone ja teenuseid, kuna need põhinevad veebisaidi võimel Teie valikuid meeles pidada.
Te saate Google Analyticsi teenuses küpsiseid mitte vastu võtta sellel veebisaidil .

Te saate keelduda küpsistest, mis pärinevad erinevatest võrkudest teavet jagavatest reklaamijate võrkudest sellel veebisaidil.

KÜPSISTE KUSTUTAMINE


Soovi korral saate küpsiseid kontrollida ja kustutada. Lisateavet saate siit: www.aboutcookies.org. Võite kustutada kõik oma arvutisse salvestatud küpsised ja enamikku brausereid saab seadistada nii, et need blokeeriksid küpsiste salvestamise arvutisse. Sel juhul peate iga kord veebisaidile sisenedes seadeid käsitsi kohandama ning lisaks võib juhtuda, et mõned teenused ja funktsioonid ei tööta.

Küpsiste allalaadimise blokeerimine või nende kustutamine desaktiveerib mõned meie veebisaidi funktsioonid – näiteks need, kus on vaja sisse logida. Küpsiste keelamine ei tähenda, et Te ei saa lugeda või vaadata meie veebisaitide sisu, välja arvatud juhul, kui on vaja sisse logida.

KÜPSISTE KATEGOORIAD

Altpoolt leiate teavet sellel veebisaidil kasutatavate küpsiste kohta, kuidas neid kasutatakse ja kui kaua need on aktiivsed. Neid saab jagada seansi- ja püsiküpsisteks. Seansiküpsised kustutatakse, kui kasutaja lõpetab oma brauseri seansi, püsiküpsised on aktiivsed kauem – nagu allpool kirjeldatud.

Jälgimisdomeen Nõusoleku kategooria Tarnija nimi Jälgija tüüp Jälgija nimi Jälgija eesmärk Jälgija kestus Esmakordselt leitud
approved.ee.jaguar.com Vajalikud küpsised Jaguar - Global HTTP küpsis __utma Kogub andmeid selle kohta, mitu korda kasutaja on veebisaiti külastanud, samuti andmeid esimese ja viimase külastuse kuupäevade kohta. Kasutab Google Analytics. Seanss https://approved.ee.jaguar.com/#/
approved.ee.jaguar.com Vajalikud küpsised Jaguar - Global HTTP küpsis __utmb Registreerib ajatempli, millel on täpne aeg, millal kasutaja veebisaidile sisenes. Kasutab Google Analytics, et arvutada veebisaidi külastuse kestvust. Seanss https://approved.ee.jaguar.com/#/
approved.ee.jaguar.com Vajalikud küpsised Jaguar - Global HTTP küpsis __utmc Registreerib ajatempli, millel on täpne aeg, millal kasutaja veebisaidilt lahkub. Kasutab Google Analytics, et arvutada veebisaidi külastuse kestvust. Seanss https://approved.ee.jaguar.com/#/
approved.ee.jaguar.com Vajalikud küpsised Jaguar - Global HTTP küpsis __utmt_cust1 Kasutatakse serveri päringute kiiruse piiramiseks. Seanss https://approved.ee.jaguar.com/#/
approved.ee.jaguar.com Vajalikud küpsised Jaguar - Global HTTP küpsis __utmz Kogub andmeid selle kohta, kust kasutaja tuli, millist otsingumootorit kasutati, millist linki klõpsati ja millist otsinguterminit kasutati. Kasutab Google Analytics. Seanss https://approved.ee.jaguar.com/#/
approved.ee.jaguar.com Vajalikud küpsised Jaguar - Global HTTP küpsis PHPSESSID Näitab perioodi, mille jooksul teenus saab küpsise, piksli, API, küpsisteta jälgimise või muude ressursside abil teatud andmeid teie arvutist salvestada ja/või lugeda. Seanss https://approved.ee.jaguar.com/#/