SÕIDUKI BRONEERIMISE TINGIMUSED

31. mai 2023


Tere tulemast Jaguar Land Rover sõidukite broneerimisprogrammi. Sõidukite tarnija on „Inchcape JLR Baltics SIA“ (registreerimisnumber: 40203291379, käibemaksunumber: LV40203291379, e-posti aadress: mailto:[email protected], aadress: Skanstes iela 4A, Rīga, LV-1013, edaspidi meie). Sõidukite broneerimise tingimused (edaspidi tingimused) kirjeldavad Jaguar Land Rover sõidukite broneerimisprogrammi ja ka -protsessi. Pange tähele, et need tingimused ei ole sõiduki ostu- ja müügileping.


Palun lugege tingimused hoolikalt läbi, enne kui meie veebilehel sõiduki broneeringu teete (edaspidi sõiduki veebibroneering). Kui olete tingimused läbi lugenud ja nõustute nendega, kinnitage see ja tehke linnuke vastavasse ruutu. Sõiduki veebibroneeringu eeldus on nende tingimustega nõustumine. Kui Te nende tingimustega ei nõustu, ei saa Te sõidukit veebis broneerida.

1. Broneerimine

Jaguar Land Rover sõidukite broneerimiseks broneerimisprogrammis ja broneeringu lõpetamiseks veebis on vajalikud järgmised tegevused.

1) Valige meie veebilehelt sõiduk, mis

  (I) on juba Jaguar Land Rover volitatud edasimüüja juures saadaval või

  (II) on riiki jõudnud ja peatselt Jaguar Land Rover volitatud edasimüüja juures saadaval.

2) Täitke Jaguar Land Rover sõiduki broneerimise vorm veebis vajalike andmetega.

3) Kinnitage tingimustega nõustumine ja tehke linnuke vastavasse ruutu.

4) Tasuge broneerimistasu 200 eurot (edaspidi broneerimistasu) oma piirkonna Jaguar Land Rover volitatud edasimüüjale.

5) Oodake Jaguar Land Roverlt kinnitusmeili.

6) Pärast seda sõlmige valitud edasimüüjaga sõiduki ostu-müügileping.


Kontrollige hoolikalt kogu broneerimistaotlusel esitatud teavet, sh kontaktandmeid ja sõiduki andmeid. Poolik ja ebatäpne teave võib kaasa tuua sõiduki veebibroneeringu tühistamise või vale sõiduki broneerimise. Me ei vastuta sõidukite veebibroneerimise käigus tehtud vigade eest.


Broneerimistasu maksmisega nõustute sõiduki hinnaga.


Broneerimisprotsessi nelja esimese etapi täitmine ei garanteeri Teile sõiduki kohaletoimetamist ja see ei ole sõiduki ostu-müügileping. Valitud sõiduki saamiseks on vaja läbida ka 5. ja 6. etapp, kus saate volitatud Jaguar Land Rover edasimüüjalt e-posti teel kinnituse ning seejärel saate edasimüüjaga ühendust võtta, et kokku leppida lõplik hind ja sõiduki finantseerimine ning sõlmida ostu-müügileping oma valitud Jaguar Land Rover volitatud edasimüüjaga.


Pärast broneerimistasu laekumist on sõiduki broneering kehtiv 72 tundi. Selle aja jooksul võtab Teie valitud Jaguar Land Rover volitatud edasimüüja Teiega ühendust ja saadab Teile sõiduki broneeringu kinnituse. Juhul, kui Jaguar Land Rover volitatud edasimüüja ei saa mingil põhjusel Teie sõiduki veebibroneeringut kinnitada, teavitatakse Teid ja Teie makstud broneerimistasu tagastatakse Teie krediit- või deebetkaardile 7 päeva jooksul, olenemata sellest, kas valitud Jaguar Land Rover volitatud edasimüüja kinnitas sõiduki veebibroneeringu või mitte.Broneerimise eest tasumine käib läbi makseprotsessori Stripe kaudu. Broneerimistasu saab maksta krediit- või deebetkaardiga.

2. Broneeringu andmete jagamine

Sõiduki veebibroneerimise ajal peate valima Jaguar Land Rover volitatud edasimüüja vastavalt oma asukohale. Teie andmeid, sh ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-posti aadressi ja sõiduki andmeid jagatakse Teie valitud Jaguar Land Rover volitatud edasimüüjaga.

3. Broneeringu tühistamisõigus

Võime mistahes põhjustel ja ajal Teie sõiduki veebibroneeringu tühistada. Broneeringu tühistamisest teavitatakse Teid e-posti teel ja Teie broneerimistasu tagastatakse.

4. Jaguar Land Rover sõidukite broneerimisprogrammi ja tingimuste muutmise ja tühistamise õigus

Jätame endale õiguse täielikult või osaliselt muuta, uuendada, peatada või tühistada Jaguar Land Rover sõidukite broneerimisprogrammi ja neid tingimusi, sh selle funktsioone, funktsionaalsust või töötamisviise mistahes ajal ilma Teid teavitamata.


Samuti jätame endale õiguse mistahes ajal muuta broneerimistasu suurust. Broneerimistasu muudatused ei mõjuta sõiduki veebibroneeringut, mille olete teinud enne selle muudatuse jõustumist.

5. Broneeringu sobivus

Nende tingimustega nõustumiseks ja Jaguar Land Rover sõidukite broneerimisprogrammis osalemiseks peate olema vähemalt 18-aastane. Võime Teie broneeringu tühistada ja broneerimistasu tagastada, kui tuvastame, et Teie broneering ja andmed ei vasta tingimustele.


Kinnitate ja garanteerite, et Te ei ole edasimüüja ning Teie osalemine Jaguar Land Rover sõiduki broneerimisprogrammis on vaid Teie enda huvides. Võime Teie broneeringu tühistada, kui leiame, et olete seotud sõidukite tarnimise, turustamise ja edasimüügiga.

6. Isiklikud andmed

Sõiduki broneerimiseks peate esitama oma andmed: ees- ja perekonnanime, kontaktandmed ja arveldusinfo. Kinnitate ja garanteerite, et kõik need esitatud andmed on õiged ning tagate nende ajakohasuse. Me ei vastuta ebatäpsete või aegunud andmete esitamise eest ning meil ei ole kohustust välja selgitada Teie õigeid tarne- ja kontaktandmeid. Teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas meie privaatsuseeskirjaga, mis on leitav aadressil www.landrover.ee/kupsised-ja-privaatsus

7. Broneeringu tühistamine ja taganemisõigus, ülekanne, sõiduki üleandmine

Te saate broneeringu tühistada või sellest taganeda (I) 14 päeva jooksul pärast sõiduki veebibroneeringu saatmist või (II) kuni Teie sõiduki veebibroneering tühistatakse ja tagastatakse broneerimistasu või (III) kuni sõlmite Jaguar Land Rover volitatud edasimüüjaga sõiduki ostu-müügilepingu, olenevalt sellest, mis toimub varem.


Teie sõiduki veebibroneering tühistatakse, kui 7 päeva jooksul alates Jaguar Land Rover volitatud edasimüüja kinnituse saamisest ei sõlmita sõiduki ostu-müügilepingut. Broneerimistasu tagastatakse Teie krediit- või deebetkaardile. Teile tagastatakse täpselt see broneerimistasu, mille maksite, sõltumata hilisematest broneerimistasu muudatustest.


Pange tähele, et tühistamine ja taganemine on lõplik ning kui Te hiljem oma meelt muudate, ei pruugi me Teile enam sama pakkumist teha.


Vastavalt neile tingimustele ei tohi Te oma broneeringut ega muid õigusi kellelegi teisele üle anda ega loovutada.

8. Vääramatu jõud

Teie broneering ei anna meile ega Teile täielikku vastutust juhul, kui toimub midagi, mis ei olene meist, nagu näiteks – sealhulgas, kuid mitte ainult – terrorism, sõda, poliitiline mäss, ülestõus, rahutus, tsiviilrahutused, tsiviil- või sõjaline tegevus, materjalide puudus, streik, maavärin, üleujutus, pandeemia või mistahes muu looduslik või inimtegevusest tingitud juhtum, mis ei ole meie kontrolli all.

9. Lepingu muutmine ja jõustatavus

Jätame endale õiguse neid tingimusi mistahes ajal muuta. Kui mistahes säte või selle osa osutub mingil põhjusel jõustamatuks, jäävad ülejäänud tingimused täies mahus jõusse ja jõustamatut sätet loetakse muudetuks üksnes ulatuses, mis on vajalik selle jõustatavaks muutmiseks. Need tingimused hõlmavad kogu Jaguar Land Rover sõidukite broneerimisprogrammi reguleerivat lepingut.

10. Vastutus

Vastutame nendest tingimustest tulenevate kohustuste täitmise eest ja hüvitame Teile kahjud, mis on tekkinud meie tingimustest tulenevate kohustuste ebaõigest täitmisest ainult juhul, kui need kahjud on meie süü. Meie koguvastutus Teie ees nendest tingimustest tulenevate kahjude eest piirdub Teie makstud broneerimistasuga.


Me ei vastuta ulatuses, milles selline vastutuse piiramine on kohaldatava õigusega lubatud, saamata jäänud tulu, tulu, äritegevuse, lepingute sõlmimise võimaluse või Jaguar Land Rover sõidukite broneerimisprogrammi kasutamise võimaluse kahjustamise või kaotuse ja maine kahjustamise või kaotuse eest.

11. Sõiduki broneerimisega seotud probleemid

Kui Teil tekib probleeme broneerimise, maksete või muu sarnasega, võtke ühendust Jaguar Land Rover volitatud edasimüüjaga, kelle kontaktandmed leiate siit.


Kui vaidlust ei õnnestu kokkuleppega lahendada, on Teil õigus pöörduda kohtu poole. Võite esitada kaebuse ka Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjonile, kelle pädevuses on lahendada tarbijast ostja ja müüja vahelisest lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole lahendanud kokkuleppega tingimusel, et vaidlusaluse toote või teenuse väärtus on 20 eurot või rohkem. Menetlusreeglitega saab tutvuda ja avalduse esitada siin. Ostja kaebused vaatab komisjon läbi tasuta. Kui olete tarbija, võite lisaks ülaltoodule kasutada ELi tarbijavaidluste lahendamise platvormi. Lisateavet ELi tarbijavaidluste lahendamise platvormi kohta leiate siit.

12. Kohaldatav seadus

Neid tingimusi ja kõiki nendega seotud vaidlusi või nõudeid reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.