DIISELMOOTORI HEITGAASIVEDELIK (DEF)

EURO 6 DIISELMOOTORID JA VALIKULINE KATALÜÜTILINE REDUTSEERIMINE: hea TEADA

Selgitame, mida tähendab Euro 6 reeglistik meie autode, autoomanike ja keskkonna jaoks.

EURO 6

Euro 6 on osa Euroopa reeglistikust, mille eesmärk on muuta autod keskkonnasõbralikumaks, piirates nende heitgaase. Reeglistik seab piiranguid sellele, kui palju lämmastikoksiidi (NOx) ja süsivesinikgaase kilomeetri kohta võib sõiduk eraldada.

Bensiini- ja diiselautodele kehtivad uue Euro 6 reeglistiku alusel erinevad piirangud. Diiselautodele lubatud lämmastikoksiidi eraldamise taset on vähendatud tasemeni 80 mg/km (eelnevalt 180 mg/km), samas lubatud süsivesinike heitkoguseid on vähendatud tasemeni 170 mg/km (eelnevalt 230 mg/km). Lubatud NOx heitkogus bensiiniautodele püsib 60 mg/km juures ning lubatud süsivesinike heitkogus 100 mg/km juures. 

Koos teiste autotootjatega on Jaguar on õiguslikult kohustatud täitma uusi määrusi järgmisteks kuupäevadeks:

  • Alates 1. jaanuarist 2015 peavad kõik uued sõidukid vastama Euro 6 standarditele. See hõlmab mis tahes uusi mudeleid turul, näiteks Jaguar XE.

  • Sõidukid, mis on juba müügil, peavad vastavama Euro 6 standarditele 1. septembriks 2015, kuid
    • sõidukeid, mis on juba müügil ning olid toodetud ja saadetud tootjalt enne 1. juunit 2015, võib müüa kuni 1. septembrini 2016. Siiski peab tootja sellistel juhtudel taotlema erandit.
SCR

MIS ON VALIKULISE KATALÜÜTILISE REDUTSEERIMISE (SCR) TEHNOLOOGIA?

Valikulise katalüütilise redutseerimise (SCR) tehnoloogia on paigaldatud kõikidele Jaguari diiselsõidukitele alates 2016. aastast. See võimaldab Jaguaril vastata EU6 standarditele, vähendades väljalaskesüsteemist eralduva lämmastikoksiidi taset kuni 90% võrra. Lisaks uue põlvkonna katalüüsmuundurile vajab SCR-tehnoloogia diiselmootori heitgaasivedelikku (DEF).

DEF

MIS ON DIISELMOOTORI HEITGAASIVEDELIK (DEF)?

DEF, tuntud ka kui AdBlue®, AUS 32 ja ARLA 32, on mürgivaba, värvitu, lõhnatu ja süttimatu vedelik. Ladustatuna auto spetsiaalses mahutis, pihustatakse DEFi väljalaskesüsteemi heitgaaside puhastamiseks. See lagundab lämmastikoksiidi (NOx) kahjutuks veeauruks ja lämmastikuks.

MAINTAINING DEF

DEFi HOOLDUS

On oluline, et Teie Jaguaril oleks piisavalt DEFi, sest vastavalt EU standarditele ei saa ilma selleta mootorit käivitada. Teie auto näidikuteplokk hoiatab ette, kui DEFi tase on liiga madal, ning teavitab teid piisava ajavaruga, et jõuaksite leppida kokku aja mahuti täitmiseks. Kohalik Jaguari edasimüüja / volitatud remonditöökoda täidab mahuti ka plaanitud hoolduse käigus. Vaadake lisateavet kasutaja käsiraamatust.

DEF LEVELS

KUIDAS MA TEAN, ET MINU AUTO DEFi TASE ON MADAL?

Kui DEFi tase langeb liiga madalale, siis kuvab näidikuteplokk rea sõnumeid.

  1. Esimene sõnum annab teada, et DEFi tase on langenud ja on soovitatav minna paaki täitma.
  2. Teise sõnumiga kaasneb kollane märgutuli, mis käsib DEFi paaki täita.
  3. Kolmas sõnum käivitab loenduri, mis loendab järelejäänud vahemaad kuni DEFi paagi tühjenemiseni, pärast mida auto ei käivitu.
  4. Viimase sõnumiga kaasneb punane märgutuli, mis kuvatakse siis, kui järelejäänud vahemaa on null. See ütleb, autot ei ole võimalik käivitada enne, kui DEFi on paaki lisatud.


MÄRTKUS:
 Kui DEFi tase langeb madalale, kuvatakse näidikuteplokis sellekohane. Täitke mahuti DEFiga võimalikult kiiresti. Jaguari edasimüüjaga / volitatud remonditöökojaga on võimalik ühendust võtta, et organiseerida täielik DEFiga täitmine. Vajadusel on võimalik DEFi lisada kasutades lekkekindlaid täitepudeleid, mis on saadaval Jaguari edasimüüjalt / volitatud remonditöökojalt. Keskmine DEFi tarbimine on 1 liiter 800 km (500 miili) läbisõidu kohta. Siiski võib tarbimine märkimisväärselt varieeruda, olenevalt Teie sõidustiilist, ilmast ja teeoludest.


Korduma Kippuvad Küsimused

K: KUI TIHTI TULEKS DEFi PAAKI TÄITA?

DEFi tarbimine võib märkimisväärselt varieeruda. Keskmise tarbimise määr võib olla 1 liiter 800 km (500 miili) kohta, kuid see võib sõltuvalt sõidustiilist ning tee- ja ilmastikuoludest enam kui kahekordistuda.

K: MIS JUHTUB, KUI DEF OTSA SAAB?

Kui DEF peaks otsa saama, ei käivitu teie Jaguar enam pärast mootori seismajäämist – see on EU6 reeglistiku nõue. Paagis peab olema vähemalt 3,6 liitrit DEFi, et mootor saaks uuesti käivituda.

K: KUIDAS PEAKSIN DEFi HOIUSTAMA?

Hoidke DEFi alati oma originaalpakendis ning palume järgida tootja ladustamise ja käsitsemise soovitusi pudelil. DEFi ei tohiks kunagi hoida sõidukis.


K: KUIDAS KONTROLLIDA DEFi TASET?
Kaugust järgmise täitmiseni on võimalik näha igal ajal näidikuteplokilt*.

Järgige neid lihtsaid samme:

1. Lülitage süüde sisse, aga ärge käivitage mootorit.
(Kontrollige, et toimiv võtmepult on sõidukis ja tagage, et piduripedaal ei ole alla vajutatud. Vajutage mootori START/STOP nuppu kuni näidikuteplokk aktiveerub.)

2. Vajutage rooli peal nuppu OK, et avada peamenüü.
(Mõnede mudelite puhul vajutage korduvalt nuppu OK kuni kuvatakse Driver Assistance (Juhiabi).)

3. Kasutades allanooleklahvi roolil, liikuge allapoole ja valige Vehicle Info (Sõiduinfo).

4. Vajutage nuppu OK, et kinnitada valik.

5. Liikuge allapoole ja valige Diesel Exhaust Fluid.
(Mõnedel mudelitel kuvatakse see kui Next Service (Järgmine hooldus).)

6. Vajutage nuppu OK, et kinnitada valik. Seejärel kuvatakse diiselmootori heitgaasivedeliku jääkkogus orienteeruva läbitava vahemaana.

* Kõik sõidukid ei ole võimelised eespool nimetatud teavet kuvama. Selgituste jaoks pöörduge edasimüüja / volitatud remonditöökoja poole.

K: KAS MA VÕIN ISE DEFi PAAKI TÄITA?

Jah, te saate osta 1,89 liitriseid DEFi lekkekindlaid pudeleid oma kohalikult Jaguari edasimüüjalt / volitatud remonditöökojast, et ise paaki täita. Need pudelid on spetsiaalselt disainitud lihtsaks kasutamiseks ning mis tahes lekke vältimiseks. Taastäitmine muud tüüpi anumate abil pole soovitatav.

Mitte valada DEFi paaki teisi vedelikke, samuti DEFi, mis ei vasta standardile ISO22241-1 või DIN 70070, sest see taksitab sõiduki korrektset toimimist.

Kui te valate DEFi kogemata auto kütusepaaki, siis ÄRGE käivitage mootorit, vaid helistage kohe kohalikule Jaguari edasimüüjale / maanteeabile.

Veokitele mõeldud DEFi pumpasid kütusetanklates ei tohi kunagi kasutada, sest voolu hulk on neis liiga suur ja see kahjustab sõiduki DEFi paaki.

Omaniku käsiraamatust leiate juhised, kuidas täita oma DEF paaki.

K: KAS DEF ON OHTLIK?

Kuigi DEF on ohutu, juhinduge palun nõuannetest pakendil ja otsige arstiabi, kui see peaks kokku puutuma ükskõik millise teie kehaosaga või kui seda kogemata neelatakse. Kui DEF puutub kokku teie Jaguari värvkattega, pühkige vedelik lihtsalt ära ja loputage piirkonda seebiveega. See-eest võib DEF määrida polstrit ja riietust – ümberläinuna tuleks DEF koheselt eemaldada külma vee ja niiske lapiga.

DEFi kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Jaguari müüjaga või lugege lähemalt omaniku käsiraamatust.

Kas olete nõus andma tagasisidet, mis aitaks parandada meie kodulehte?

Jaguar F-Type Convertible