Jaguarist

Sõidukite taaskasutamine

Keskkonnaalaste kohustuste osana oleme välja töötanud sõidukite taaskasutamise tervikliku programmi, mis hõlmab taaskasutamise planeerimise juhiseid, taastöödeldud materjalide ulatuslikumat kasutamist ja ohtlike materjalide vähendamist.

Sõidukite taaskasutamise programm


2003. aasta novembris hakkas Ühendkuningriigis kehtima kasutuselt kõrvaldatud sõidukite määrus, mida hakati täielikult rakendama 2005. aasta märtsis. Määruse kohaselt peavad kõik Ühendkuningriigi autotootjad ja uute autode importijad toimima järgmiselt:

  • võtma sõidukid, mille nad on turule toonud, pärast sõiduki kasutusea möödumist tagasi ja tagama, et need töötatakse ümber keskkonnasäästlikul viisil;
  • täitma koos teiste ettevõtjatega taaskasutuse ja ümbertöötamise eesmärke 85% ulatuses keskmisest massist alates 2006. aastast ja 95% ulatuses keskmisest massist alates 2015. aastast.

Tegevusloaga lammutuskodade võrgustik


Auto tagasivõtmine peab olema viimasele registreeritud omanikule või valdajale tasuta ning rakendub kõigile sõiduautodele, milles on kuni üheksa istet ja mille suurim lubatud täismass on 3,5 tonni. 1. jaanuarini 2007 rakendub tasuta tagasivõtmine ainult sõidukitele, mis registreeriti esimest korda 1. juulil 2002 või pärast seda.


Seadusega on sõiduki tasuta tagasivõtmise kohta kehtestatud järgmised lisatingimused:

  • sõidukid peab viima tootja määratud tasuta tagasivõtmise kohta;
  • sõiduk peab olema terviklik ja sisaldama sõiduki olulisi osi, nagu mootor, käigukast, kere, rattad ja katalüsaator (kui on paigaldatud);
  • sõidukis ei tohi olla muid jäätmeid (nt aia-/olmejäätmeid, lisarehve jms).

Keskkonnaalane vastutus


Keskkonnaalane vastutus on Jaguari ärifilosoofia peamine osa, kuna see on üks meie kaubamärgi põhiväärtustest. Jaguar on viimaste aastate jooksul järjekindlalt integreerinud keskkonnaküsimusi meie ettevõtte plaanidesse. Me seame peamiste protsesside kaudu eesmärke ettevõtte täiustamiseks ja jälgime oma edusamme. Meie eesmärk on toota võimalikult säästlik ja puhas auto. Me arvestame laiema keskkonnaga ja toodame ringlussevõetavaid sõidukeid võimalikult saastevaba tootmisprotsessi kaudu.


Samuti hõlmab meie programm autode kasutusea pikkusega arvestamist, vanade sõidukite ümbertöötamist ja nendest saadavate materjalide taaskasutamist. Materjalide kõrvaldamise asemel töötatakse need ümber ja taaskasutatakse ning võimaluse korral integreeritakse uutesse toodetesse. Iga Jaguar on vähemalt 85% ulatuses korduskasutatav.


Jaguari praegustes mudelites on 66 erinevat taastöödeldud materjalidest saadud plastist tehtud osa kogukaaluga 26 kilogrammi. Mis kõige tähtsam, Jaguari sõidukites kasutatavaid materjale saab uuesti kaasata materjalitsüklisse ja kasutada uute autoosade tootmiseks või muudel eesmärkidel.

Reostuse kõrvaldamise protsess


Kui sõiduk tuuakse Jaguari poolt heakskiidetud lammutuskeskusse, läbib see reostuse kõrvaldamise protsessi. Asjatundlik protsess hõlmab järgmist:

  • kõigist vedelikest tühjendamine;
  • aku ja rehvide eemaldamine;
  • turvapadjasüsteemide ohutuks tegemine.

Müüdavad osad eemaldatakse ja pannakse müüki. Järgmisena viiakse sõiduk purustamiskeskusse, kus see purustatakse. Seejärel eemaldatakse erinevate eraldustehnikatega metallid, mis töötatakse ümber uueks teraseks ja mitteraudmetallideks.


Järelejäänud materjali ehk purustusjäätmeid töödeldakse veel, et saada kätte eelmises protsessis kaduma läinud metallid ja mittemetallid. Järelejäänud jäätmed sorteeritakse ja kasutatakse erinevatel eesmärkidel. Näiteks saab ringlussevõetud klaasi kasutada teedeehitusel ja teepinnas täiteainena.


Alles pärast nende protsesside läbimist saadetakse ülejäänud jäägid prügilasse (tavaliselt vähem kui 20% sõiduki esialgsest massist).

Uurimistöö


Jaguar kasutab katselist demonteerimiskeskust, kus lammutatakse sõidukid osadeks ja uuritakse neid, et leida lihtsamaid võimalusi sõidukite demonteerimiseks nende kasutusea möödumisel. Jaguari praeguste ja vanemate mudelite demonteerimisest saadud teave sisestatakse rahvusvahelisse sõidukilammutuse infosüsteemi (IDIS), mille on ühiselt välja töötanud sõidukite tootjad, et jagada teavet tõhusama demonteerimise jaoks.


IDIS sisaldab praegu demonteerimisteavet rohkem kui 300 sõidukimudeli kohta 24 tootjalt. Külastage IDIS-e kodulehte aadressil: www.idis2.com

Kas olete nõus andma tagasisidet, mis aitaks parandada meie kodulehte?

Jaguar F-Type Convertible