Jaguarist

SÄÄSTVA ARENGU POLIITIKA

Meie filosoofia

Ettevõttes Jaguar Land Rover on jätkusuutlik areng töö lahutamatu osa. See on põhiväärtus, mis tagab meie pikaajalise edu. Me usume, et jätkusuutlikkus on meie kaubamärkide maine säilitamisel, tegevusloa hoidmisel, ettevõtte kasvamisel ja huvirühmade usalduse hoidmisel ülioluline.

Meie põhimõtted

Jaguar Land Rover võtab endale kohustuse olla oma tööandjate, huvirühmade, klientide, tarnijate, edasimüüjate ning ühiskonna ja keskkonna suhtes vastutustundlik ja eetiline – seda igas äritegevuses üle terve maailma.


Jaguar Land Rover jätkab aktiivselt jätkusuutliku innovatsiooni arendamist toote elutsükli vältel – alates kujundusest ja tootmisest ning lõpetades kasutamise ja kasutusest kõrvaldamisega –, et pakkuda tooteid, millest klientidel on kasu ja mis annavad oma panuse jätkusuutlikuma ühiskonna loomisele.


Jaguar Land Rover investeerib edu tagamiseks pidevalt oma töötajatesse ning uurimis- ja arendustegevusse, reguleerib aktiivselt oma sotsiaalset ja keskkonnamõju ning liigub vähese CO2-heitega tuleviku suunas.


Jaguar Land Roveri põhimõte on vastata õiguslikele ja regulatiivsetele nõuetele või neid ületada ning näidata huvirühmadele oma usaldusväärsust, andes korrapäraselt ja avatult aru oma toimimise kohta.


Valdkonnad, millele oleme pühendunud

Ühiskond
Me teeme tihedat koostööd kohalike ja üleilmsete kogukondadega tagamaks, et meie kohalolu lisab väärtust ja toob kaasa hüvesid. Kesksel kohal on pühendumine meie töötajate heaolule ja arengule ning meie toetus sotsiaalsetes ja humanitaarprojektides.

Keskkond
Meie eesmärk on vähendada ettevõtte ja toodete mõju keskkonnale, seetõttu vähendame pidevalt heitkoguseid, säilitame loodusvarasid ning optimeerime jätkusuutliku energia ja materjalide kasutamist. Peale selle investeerime keskkonnaalase innovatsiooni edendamise uuringutesse.

Kliendid ja tooted
Oleme pühendunud erakordsete toodete ja teenuste pakkumisele, mis vastavad meie klientide vajadustele, ning me edendame ja aitame muuta võimalikuks liikumist vähese CO2-heitega ühiskonna suunas.

Tarnijad
Me kehtestame tervele meie tarneahelale toimimise ja tõhususe kõige kõrgemad standardid. Me edendame ausust ja vastutustundlikke äritavasid ning julgustame jätkusuutlike lahenduste otsimisel koostöö tegemist.

Ralf Speth
tegevdirektor

Kas olete nõus andma tagasisidet, mis aitaks parandada meie kodulehte?

Jaguar F-Type Convertible